Forside

Det sker

Rågeaften i anlægget den 19. juni kl. 19.00

 

Skt. Hans ved andlægs- søen den 23. juni

 

Arbejdsdag i anlægget:

 

Lørdan den 7. oktober 2017 er næste arbejdsdag i anlægget. Vi starte 8.30

 

Der kan altid bruges en ekstra hånd, så hvis du kan afse nogle timer til at hjælpe giver vi morgenkaffe, en lille én til halsen og en pølse til frokost._____________________

 

Har du idéer, ris eller ros til anlægget, så kontakt os på: info@givelystanlaeg.dk

Velkommen til Give Lystanlæg!

Give Lystanlæg blev indviet og gjort offentlig tilgængeligt i 1921. Dengang var jorden ejet af af tømmerhandler A. Nielsen, malermester Holger Andersen og karetmager V. P. Hansen. Den 26. august 1924 blev foreningen Give Lystanlæg stiftet, og foreningen købte jorden for

6.000,- kr.

 

For at rejse penge til jorden, arrangeredes den første Anlægsfest d. 27. juli 1924, der dengang hed Sports- og Anlægsfest. Det blev en stor succes og allerede første år indbragte festen et overskud på 4.100,- kr.

 

Siden dengang har Give Lystanlæg fungeret som selvstændig forening og været en offentlig park for byens borgere. Det er vi utroligt stolte af, og sådan skulle det gerne fortsætte! Foreningen lever i dag primært af medlemsbidrag, både private og erhverv.

 

STØT Give Lystanlæg med et medlemskab. Kontingent er 100 kr. for husstande, 50 kr. for pensionister og 300 kr. for firmaer og detailhandlende.

Kontingentet kan indbetales vi MobilePay på 21364070 eller på konto lystanlæggets konto i Nordea reg.nr. 9557 konto 6200451959

 

Læs artikelen fra 1973 om Give Lystanlæg´s begyndelse her: